Posts tagged Boh

Buď pripavený – vždy pripravený

S úsmevom som si spomenul na tento oduševnený „výkrik“, čias nedávno minulých. Už od detstva (ako iskričky a pionieri) sme boli  i takýmto spôsobom, s plnou vážnosťou  povzbudzovaní k obrane predrahej socialistickej vlasti. Mali sme byť pripravení, teda bdieť, veď predsa  „nepriateľ( pre neskôr narodených – imperialistický, buržoázny, kapitalistický „zahnívajúci“ západ) nikdy nespí. Naši múdri strážcovia najspravodlivejšieho štátneho zriadenia (rozumej socialistického) nám  to systematicky pripomínali už od detstva. More >

Neopúšťajme svoje zhromaždenia…

„Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“ Žid. 10,25;

Niekto mi čas od času s povzdychom pripomenie: „Ľudia strácajú záujem o spoločenstvo v cirkvi“. V duchu si aj ja smutne povzdychnem a poviem si: „Veď, ja to dobre viem…“

More >

Posaď sa na poslednom mieste. /alebo „paradox rastu“/ ( Luk 14,10-11 )

Väčšina z ľudí si praje rásť – rásť čo do príjmu, mať väčší dom, väčšiu firmu, väčší zbor alebo misiu, vyššie   osobné postavenie.  Záleží na tom prečo rásť a ako? Lekárska veda tvrdí, že rast kvôli rastu samotnému je ,,filozofiou“ rakovinových buniek.  Existuje mnoho pohľadov, návodov, ako dosiahnuť úspech, rast.

More >

Aj život za teba položím…

„Veď sa už toľko nestrachuj, urobím to, prídem včas, nezabudnem, nájdem si čas, budem šetrnejší, zodpovednejší…“ Sľuby sa sľubujú… Poznáte to. Samozrejme, hovorím o našich  márnych, prehnaných, nerozumných, nesplnených, novoročných a ktovie akých  sľuboch či predsavzatiach.

More >