Väčšina z ľudí si praje rásť – rásť čo do príjmu, mať väčší dom, väčšiu firmu, väčší zbor alebo misiu, vyššie   osobné postavenie.  Záleží na tom prečo rásť a ako? Lekárska veda tvrdí, že rast kvôli rastu samotnému je ,,filozofiou“ rakovinových buniek.  Existuje mnoho pohľadov, návodov, ako dosiahnuť úspech, rast.

More >