„Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“ Žid. 10,25;

Niekto mi čas od času s povzdychom pripomenie: „Ľudia strácajú záujem o spoločenstvo v cirkvi“. V duchu si aj ja smutne povzdychnem a poviem si: „Veď, ja to dobre viem…“

More >