Program pobožností pre zbory Michalovce a Blatné Remety

Január 5 12 19 26  
Michalovce Šarová J. Marjov M. Byrtus S. Šaro R.  
Blatné Remety Marjov M.        
Rankovce Byrtus S. Hreňo M. Turták F.ml. Byrtus S.  
           
Február 2 9 16 23  
Michalovce Byrtus S.  Hreňo M. Šarová J. Byrtus S.  
Blatné Remety   Byrtus S.      
Rankovce Turták F.  Solc J. Byrtus S. Turták B.  
           
Marec 2 9 16 23 30
Michalovce Marjov M. Byrtus S. Šaro R. Mika M. Byrtus S. VP
Blatné Remety Byrtus S.   Mika M.    
Rankovce Rabík V. Bielik S. Byrtus S. VP Gritta J. Turták D.

Akcie, ktoré by sa nás mohli týkať:

1.-3. február Múzička   Kežmarok
17. február Ospravedlnenie vierou Jiří Moskala (USA) B.Bystrica
16.-23. marec Modlit. týždeň mládeže 23.3. ukončenie MTM Martin
21.-24. marec Pracovná konferencia ČS – Únie Malenovice (CZ)

__________________________________________________________________________________________________________

MICHALOVCE , BLATNÉ REMETY
BOHOSLUŽBY DOPOLUDNIA:

9:00 – 10:15  ŠTÚDIUM BIBLIE / SOBOTNÁ ŠKOLA

10:30 -11:30  KÁZEŇ Z BOŽIEHO SLOVA

BOHOSLUŽBY ODPOLUDNIA:        

MICHALOVCE:         13:00 – 14:00  KÁZEŇ / MLÁDEŽ / PROGRAM

BLATNÉ REMETY:   12:30 – 13:30  KÁZEŇ / PROGRAM

Modlitebné stretnutia – každú stredu o 18:00

____________________________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Stanislav BYRTUS

e-mail: sbyrtus@gmail.com

mobil: +421 905 818 843


KDE NÁS NÁJDETE V MICHALOVCIACH?

Adresa zboru: Hviezdoslavova 20,  066 01 Michalovce

GPS súradnice: 48.761261; 21.910197