Program pobožností pre zbory Michalovce a Blatné Remety

Program na 2. štvrťrok 2024_MI_BL_Rankovce v PDF