Program pobožností pre zbory Michalovce a Blatné Remety

Október 6 13 20 27  
Michalovce Šaro R. Košice (Biely dom) Kolesár F. Šarová J.  
Blatné Remety   Košice (Biely dom) Michalovce    
Rankovce Byrtus S. Košice (Biely dom) Turták F. Byrtus S.  
           
November 3 10 17 24  
Michalovce Byrtus S. MT Márföldi D. (MT) Marjov M Byrtus S.  
Blatné Remety   Michalovce Byrtus S.    
Rankovce Turták B. MT Byrtus S. MT Turták D. Rabík V.  
           
December 1 8 15 22 29
Michalovce Mika M. Byrtus S. Šaro R. Šarová J. Byrtus S.
Blatné Remety     Kern B. (Byrtus S.)    
Rankovce Byrtus S.  Bielik S. Turták F. ml. Byrtus S. VP Turták B.

Akcie, ktoré by sa nás mohli týkať:

13. 10.  Okrskové zhromaždenie      Košice Biely dom
3.-10. 11.  Modlitebný týždeň (MT)

__________________________________________________________________________________________________________


MICHALOVCE , BLATNÉ REMETY

BOHOSLUŽBY DOPOLUDNIA:

9:00 – 10:15  ŠTÚDIUM BIBLIE / SOBOTNÁ ŠKOLA

10:30 -11:30  KÁZEŇ Z BOŽIEHO SLOVA

BOHOSLUŽBY ODPOLUDNIA:        

MICHALOVCE:         13:00 – 14:00  KÁZEŇ / MLÁDEŽ / PROGRAM

BLATNÉ REMETY:   12:30 – 13:30  KÁZEŇ / PROGRAM

Modlitebné stretnutia – každú stredu o 18:00

____________________________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Stanislav BYRTUS

e-mail: sbyrtus@gmail.com

mobil: +421 905 818 843


KDE NÁS NÁJDETE V MICHALOVCIACH?

Adresa zboru: Hviezdoslavova 20,  066 01 Michalovce

GPS súradnice: 48.761261; 21.910197