500 výročie reformácie

Dňa 31.10.2017 bude presne 500. výročie vypuknutia reformácie. Vo Wittembergu sa stretnú predstavitelia vyše 1300 cirkví, aby spomínali na odvážny krok Martina Luthera, ktorý mal odvahu poukázať na nedostatky vtedajšej katolíckej cirkvi. Od tej doby prešlo veľa času.

      Pri príležitosti tohto ...

Cirkev adventistov s.d. o sebe hovorí

Členovia cirkvi sú kresťania, ktorí svoju vieru čerpajú z výrokov Písma Svätého. Veria v druhý príchod Ježiša a zachovávajú sobotu, ako deň odpočinku podľa štvrtého prikázania. Študujú biblické proroctvá a ...

Seventh-day Adventist Church

Church members are Christians who draw their faith from the teachings of Scriptures. They believe in the second coming of Jesus and keep the Saturday (Sabbath) as the day of rest, according to the fourth commandment. They study Bible prophecies and believe that Jesus' second coming will bring...

Spomínanie a zabúdanie

Od Pána Boha sme dostali rôzne požehnané dary. Dar reči, zraku, hmatu, citu, spevu, pohybu, múdrosti a mnoho iných schopností obohacuje náš život. Keby sme niečo z toho nemali, boli by sme oveľa biednejší. Ja som vďačný za všetko, ale teraz chcem poďakovať svojmu Stvoriteľovi hlavne za dva dary. Ide o spomínanie a zabúdanie...

Možno budem oddychovať

Alexander Veľký počul veľa príbehov o Diogenovi a všetky sa mu páčili. Jedného dňa sa teda rozhodol: „Chcem sa s ním stretnúť.“ Bolo skoré ráno, slnko práve vychádzalo. Diogenes ležal na piesočnom brehu rieky a vyhrieval sa. Alexandra zarazila...


Dôvod k radosti

Na konci ročného obdobia a na začiatku roka sa ľudia radujú. Niektorí spievajú radostné piesne, iní tančia a zabávajú sa, alebo sa radujú pred TV obrazovkou. Niekedy aj my, veriaci ľudia, sa doslova preradujeme ...


Keď premýšľam, tak som

Staroveká grécka filozofia priniesla na svet skeptikov, ktorí sa zapísali do dejín tým, že všetko spochybnili. Popreli všetko, čo sa považovalo za správne, alebo pravdivé. Absolútna pravda...


Potešenie

Aj keď sa dokážeme tešiť a radovať zo života, občas sa stane, že naše srdcia sa zarmútia. Pán Boh to vedel, a preto poveril svojich prorokov, aby potešovali Jeho ľud: „Potešujte, potešujte môj ľud, hovorí Hospodin!“ Iz.40,1

Ježiš podobne pripomína sardskému zboru...


Budúcnosť Európy


Obyvatelia našej vlasti s nádejou očakávali, že vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa nám otvoria dvere krajšej budúcnosti. Politici, ale aj iní odborníci nás ubezpečovali, že tento krok je nevyhnutný a každému z nás niečo dobré prinesie. Robiť nejaké hodnotenie našich popredných politikov mi neprináleží. Či konali správne, alebo nesprávne nechám na hodnotenie občanov našej vlasti. To, čo chcem urobiť, je poukázať na budúcnosť Európskej únie...

Úvahy - kázne

Milí priatelia, počúvaním týchto prednášok sa púšťate do štúdia tej najdôležitejšej práce, aká bola kedy ľuďom zverená. Čo je tou najdôležitejšou prácou v živote kresťana? Už podľa názvu tejto prednášky viete, že je to...

Copyright © 2016.
Optimalizované na šírku 1280 px