Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.


Adresa zboru: Hviezdoslavova 20,  066 01 Michalovce

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:00 – 10:15 – biblické štúdium – sobotná škola

10:30 – 11:30 – bohoslužba – kázeň

13:00 – 14:00 – bohoslužba – program

Modlitebné stretnutia – každú stredu o 18:00


Kazateľ: Milan Uhrin

e-mail: muhrin@casd.sk

mobil: +421 905 767 200


KDE NÁS NÁJDETE V MICHALOVCIACH?

GPS súradnice: 48.761261; 21.910197

Číslo bankového účtu zboru CASD – Michalovce:

IBAN:  SK19 1100 0000 0026 2311 7909

Do poznámky uviesť:

Meno: ………………………………………….

Účel:  desiatky, dar pre zbor, na misiu