Posts tagged Kristus

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť…

Pred nedávnom som znova započul to známe: „Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť“. Pravdivosť tohto výroku ste si  už mnohokrát určite overili  aj vo svojom živote. Na základe skúseností sa usudzuje, že  na pomyselnej váhe vierohodnosti to čo vidíme  neporovnateľne (stokrát) prevyšuje to čo počujeme.

More >

Neopúšťajme svoje zhromaždenia…

„Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“ Žid. 10,25;

Niekto mi čas od času s povzdychom pripomenie: „Ľudia strácajú záujem o spoločenstvo v cirkvi“. V duchu si aj ja smutne povzdychnem a poviem si: „Veď, ja to dobre viem…“

More >

Posaď sa na poslednom mieste. /alebo „paradox rastu“/ ( Luk 14,10-11 )

Väčšina z ľudí si praje rásť – rásť čo do príjmu, mať väčší dom, väčšiu firmu, väčší zbor alebo misiu, vyššie   osobné postavenie.  Záleží na tom prečo rásť a ako? Lekárska veda tvrdí, že rast kvôli rastu samotnému je ,,filozofiou“ rakovinových buniek.  Existuje mnoho pohľadov, návodov, ako dosiahnuť úspech, rast.

More >