Posts tagged Biblia

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť…

Pred nedávnom som znova započul to známe: „Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť“. Pravdivosť tohto výroku ste si  už mnohokrát určite overili  aj vo svojom živote. Na základe skúseností sa usudzuje, že  na pomyselnej váhe vierohodnosti to čo vidíme  neporovnateľne (stokrát) prevyšuje to čo počujeme.

More >

Neboj(í)te sa krízy!?

A je to tu. Po kríze národnostnej, politickej, energetickej,  bytovej, manželskej a kríze  identity (a neviem ešte akej), je tu kríza, ktorá tu už desaťročia nebola – kríza hospodárska. Zatiaľ nás verne sprevádza a podľa všetkého nás nemá v úmysle tak rýchlo opustiť…

More >