Posts tagged nádej

Buď pripavený – vždy pripravený

S úsmevom som si spomenul na tento oduševnený „výkrik“, čias nedávno minulých. Už od detstva (ako iskričky a pionieri) sme boli  i takýmto spôsobom, s plnou vážnosťou  povzbudzovaní k obrane predrahej socialistickej vlasti. Mali sme byť pripravení, teda bdieť, veď predsa  „nepriateľ( pre neskôr narodených – imperialistický, buržoázny, kapitalistický „zahnívajúci“ západ) nikdy nespí. Naši múdri strážcovia najspravodlivejšieho štátneho zriadenia (rozumej socialistického) nám  to systematicky pripomínali už od detstva. More >

Neboj(í)te sa krízy!?

A je to tu. Po kríze národnostnej, politickej, energetickej,  bytovej, manželskej a kríze  identity (a neviem ešte akej), je tu kríza, ktorá tu už desaťročia nebola – kríza hospodárska. Zatiaľ nás verne sprevádza a podľa všetkého nás nemá v úmysle tak rýchlo opustiť…

More >

Aj život za teba položím…

„Veď sa už toľko nestrachuj, urobím to, prídem včas, nezabudnem, nájdem si čas, budem šetrnejší, zodpovednejší…“ Sľuby sa sľubujú… Poznáte to. Samozrejme, hovorím o našich  márnych, prehnaných, nerozumných, nesplnených, novoročných a ktovie akých  sľuboch či predsavzatiach.

More >