„Veď sa už toľko nestrachuj, urobím to, prídem včas, nezabudnem, nájdem si čas, budem šetrnejší, zodpovednejší…“ Sľuby sa sľubujú… Poznáte to. Samozrejme, hovorím o našich  márnych, prehnaných, nerozumných, nesplnených, novoročných a ktovie akých  sľuboch či predsavzatiach.

More >