„Veď sa už toľko nestrachuj, urobím to, prídem včas, nezabudnem, nájdem si čas, budem šetrnejší, zodpovednejší…“ Sľuby sa sľubujú… Poznáte to. Samozrejme, hovorím o našich  márnych, prehnaných, nerozumných, nesplnených, novoročných a ktovie akých  sľuboch či predsavzatiach.

Naše sľuby… Tie nám dokážu nekompromisne nastaviť zrkadlo. Už či splnené, alebo nie, vedia v celej svojej nahote pravdivo, bez servítok vypovedať o váhe našich slov, dôveryhodnosti či našej zodpovednosti. Jednoducho, keď sľubujete, istým spôsobom idete „s kožou na trh“.

Aká je vaša skúsenosť? Sľubujete radi a často? Dodržíte svoje sľuby? Alebo máte strach zo sľubov a vyhýbate sa im?

Stojí za povšimnutie, že o sľuboch sa často zmieňuje aj Písmo Sväté. Predovšetkým treba poznamenať, že v Biblii je sľub slávnostným, vážnym a zaväzujúcim aktom.  (hebr. אֶרֶב  – ereb, sľub, pasca, nástraha / gr.έπαγγελια.- epangelia, sľub, zaľúbenie, vydávať sa za schopného na niečo).

Jeho dôsledky by sa preto nemali  prehliadať ani podceňovať. Svedčí o tom aj pôvodný význam slova. Vzhľadom na to môžeme o sľube s istotou povedať:

1) Biblia povzbudzuje k sľubu, ale zároveň aj k jeho plneniu: „Sľubujte Hospodinovi svoje sľuby a plňte ich…“ (Žalm 76,12; 50,14; 65,2)

2) „Je lepšie aby si nesľuboval, než by si sľúbil a nesplnil.“ ( Kaz 5,5)

3) Sľub má byť dobrovoľným aktom, nie z prinútenia či strachu ( 4 Moj 15,3)

4)   Sľubovať (zaručovať sa) za druhého je veľmi nerozumné.  ( Prísl 6,1,2)

5)   Škodlivé sľuby  prinášajú zlé následky:  „…a sľúbili ( najvyšší kňazi), že mu ( Judášovi) dajú   peniaze“. ( Mar 14,11) „A sľúbil ( Judáš) a hľadal príhodný čas, aby im ho zradil…“ (Luk 22,6; Sud 11,29- 40; Jeftov nerozumný sľub)

6) Nerozvážny sľub je pasca: „…aj život za teba položím…“ (Ján13,37 – Petrov sľub  Pánovi )

Čitateľ Biblie je teda  v záležitostiach sľubov vedený k opatrnosti a k múdremu zváženiu svojich možností. Veľké sľuby totiž (ale aj tie menšie), ako všetci vieme, nemusia byť ani zďaleka  naplnené skutkami.  Kým plnenie sľubov prináša požehnanie a úžitok, tak jeho neplnenie nás zarmucuje a znepríjemňuje nám život. To nás učí pokore a vedie k prehodnocovaniu našich slov.

Veľkým vzorom v Písme sú pre nás všetky Hospodinove sľuby a zasľúbenia. Sú neporovnateľné s ľudskými. On sa nikdy nechytil do pasce svojich sľubov „ Čo zasľúbil, je mocný aj učiniť.“ (Rim 4,21) Jeho zaľúbenia platia za každých okolností a vždy ich splnil a splní  „..lebo je verný ten, ktorý zasľúbil.“ (Žid 10,23)

Náš Spasiteľ nás môže aj v tomto smere meniť a formovať. A to je dobrá správa. On nám môže pomôcť, aby naše áno bolo skutočným áno a nie znamenalo nie.

Prosíme ťa, Pane, učiň z nás aj v tejto oblasti plnohodnotných  kresťanov. Pomôž nám, aby naše dobre mienené slová, sľuby, mali charakter pravdy. Aby mohli byť potvrdené aj našimi skutkami a nevyšli nazmar. Aby sme aj takýmto spôsobom vydali pravdivé svedectvo o Tebe.

S prianím Božieho vedenia, váš kazateľ