S úsmevom som si spomenul na tento oduševnený „výkrik“, čias nedávno minulých. Už od detstva (ako iskričky a pionieri) sme boli  i takýmto spôsobom, s plnou vážnosťou  povzbudzovaní k obrane predrahej socialistickej vlasti. Mali sme byť pripravení, teda bdieť, veď predsa  „nepriateľ( pre neskôr narodených – imperialistický, buržoázny, kapitalistický „zahnívajúci“ západ) nikdy nespí. Naši múdri strážcovia najspravodlivejšieho štátneho zriadenia (rozumej socialistického) nám  to systematicky pripomínali už od detstva.

Kým naša tragikomická ( či skôr tragická ?) minulosť mala v svojom ideologickom boji vážne trhliny a to vrátane identifikácie skutočného nepriateľa, za povšimnutie ale určite stoja niektoré veľmi účinné heslá, ktoré mali v ideologickom boji svoje nenahraditeľné miesto a s obľubou sa používali. Medzi ne patrí práve naše spomínané :„Buď pripravený – vždy pripravený“!

Keď som sa časom zoznámil s posolstvom Biblie, všimol som si, že  myšlienka neustálej bdelosti, ostražitosti a pripravenosti je aj v nej skloňovaná.  Je zrejme   prevzatá z vojenského prostredia, kde ide o potrebu skutočného bdenia. To preto aby vojak či vojsko nebolo zaskočené nepriateľom.  Myšlienka bdelosti sa opakuje pomerne  veľmi často a to s patričnou naliehavosťou. A ako som zistil, to má aj svoje opodstatnenie. V prenesenom význame  môže byť  bdelosť predpokladom nielen pre obranyschopnosť, ale aj pre víťazstvo akéhokoľvek druhu.

Podľa Biblie bdieť, byť neustále pripravený je nevyhnutnosť. A prečo? Sú na to minimálne tri závažné dôvody.

1) Pretože …neviete, kedy príde Pán“ ( Mar. 13,35) Čo znamená, že na stretnutie s Bohom je potrebné byť pripravený každý deň. Myšlienka pripravenosti v Biblii úzko súvisí predovšetkým so spasením človeka. Preto je potrebné pripravovať sa s plnou vážnosťou –

„ nezaspať“ a byť bdelý. Len takto človek dokáže nepremárniť svoju príležitosť záchrany.

2) Pretože  jestvuje skutočný a zákerný nepriateľ – diabol (na rozdiel od to „imperialistického“ ), ktorý usiluje o náš zánik a na rozdiel od nás nikdy nespí. „Obchádza ako revúci lev a hľadá koho by zožral“. ( 1Pet.1,8 )

3) Pretože bdelosť v spojení s modlitbou je aj v duchovnej oblasti je jedinečnou ochranou pred zlyhaním. „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia“ (Mat.26.41)….hriech leží predo dvermi a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním“. (1Moj. 4,7) Nepriateľa  netreba nikdy podceňovať. Ostražitosť je na mieste. „ ..bdejte a modlite sa“ (Mar.13.33)

Pomôž nám milostivý Bože, aby naše životy a postoje boli aj v tomto smere v zhode so vzácnymi odporučeniami tvojho Slova. „ Prebuď sa ty, kto spíš a vstaň z mŕtvych, a zasvieti sa ti Kristus“ ( Ef. 5.14)

„ blahoslavený kto bdie..“ (Zj.16.15)

Oliver Popovič