S úsmevom som si spomenul na tento oduševnený „výkrik“, čias nedávno minulých. Už od detstva (ako iskričky a pionieri) sme boli  i takýmto spôsobom, s plnou vážnosťou  povzbudzovaní k obrane predrahej socialistickej vlasti. Mali sme byť pripravení, teda bdieť, veď predsa  „nepriateľ( pre neskôr narodených – imperialistický, buržoázny, kapitalistický „zahnívajúci“ západ) nikdy nespí. Naši múdri strážcovia najspravodlivejšieho štátneho zriadenia (rozumej socialistického) nám  to systematicky pripomínali už od detstva. More >