Väčšina z ľudí si praje rásť – rásť čo do príjmu, mať väčší dom, väčšiu firmu, väčší zbor alebo misiu, vyššie   osobné postavenie.  Záleží na tom prečo rásť a ako? Lekárska veda tvrdí, že rast kvôli rastu samotnému je ,,filozofiou“ rakovinových buniek.  Existuje mnoho pohľadov, návodov, ako dosiahnuť úspech, rast.

Svojím životom Ježiš jasne ukázal, že zdravý rast musí ísť ruka v ruke so zmysluplným účelom a cieľom.

On takéto napredovanie ,,úspech“ či rast podmienil poslušnosťou svojmu Otcovi. Vynaložil všemožné úsilie, aby sa mu  zapáčil  a naplnil svoje poslanie, nezávisle od toho či to znamenalo potupu, nepochopenie, kríž alebo korunu.  Jeho zdanlivé kroky späť, ,,dole“ ho paradoxne posunuli vpred, k vytúženému cieľu. Svojím zásadovým životom nás Ježíš nabáda neopúšťať  biblické princípy. Neberte si životného partnera pre peniaze, nezarábajte peniaze nečestným spôsobom.

Nezískavajte stúpencov svojich názorov hlásaním nejakej demagógie. Nenaliehajte na ľudí, aby sa stali kresťanmi, členmi cirkvi bez poučenia, že bude potrebné aby žili aj kresťanským  spôsobom života. Nevykonávajte misijnú prácu s cieľom mať väčšie finančné príjmy, alebo mať väčší počet ,,obrátených“, ale jednajte tak, aby čistota pravdy neutrpela po žiadnej stránke. Nikdy sa nevzdávaj ani kúska   pravdy v mene  náboženskej jednoty.

Ježiš ti dal príklad aby si miloval všetkých, dokonca aj svojich nepriateľov, ale za svojho brata v Kristovi pokladaj len človeka, ktorý ,,pravdu“ zastáva tak, ako je obsiahnutá v Biblii. Nebuď mrzutý kvôli tomu, že nie si dosť bohatý, alebo že patríš k nejakej malej cirkvi. Ak sa za podobné veci budeš hanbiť možno sa staneš ,,veľkým“, ale na zlej ceste so zlým koncom. Ježiš sa taktiež nehanbil byť nemluvniatkom, narodeným v chlieve, alebo človekom ukrižovaným medzi dvoma lotrami. Neusiluj sa rásť a byť veľký tým, že vyvolávaš rozkol v rodine, v zamestnaní, či v cirkvi.

Pamätaj a ver, že skutočná veľkosť a zdravý rast, tak potrebný pre tvoj osobný život ako aj pre cirkev sa dosiahne len v sprievode sebaobetovania, poslušnosti, zásadovosti, láskavosti ktoré charakterizujú Kristov život.

Keď je potrebné, buď pripravený hrať aj druhé husle, to predsa nie je rozhodujúce. Keď to pochopíš budeš sa zo svojho ,,skromného“ postavenia tešiť omnoho viacej než mnohí ,,úspešní“, ale nešťastní ľudia.

,,Menej“ znamená častokrát naozaj viac

Oliver Popovič