Na zamyslenie

Prekážky v prijatí Božieho Slova

Veľakrát ste počuli alebo čítali Božie Slovo, ale nemalo to na Vás vplyv. Možno preto, že „už to poznáte“. Túžili by ste možno aj po jeho naplnení vo vašom živote, ale akosi to neprichádza. A tak sa pýtate: Je chyba v Božom Slove?  V Tom, kto ho hovorí ? Je problém, príčina v tom, kto sa mi ho snaží sprostredkovať ? Alebo vo mne samom ?

More >

Boh bude prvý i v roku 2014

Čo to znamená, že Boh je Prvý ?

„Kto to vykonal a učinil? Ten, ktorý povoláva pokolenia od počiatku, ja Hospodin prvý a s budúcimi ten istý.“ Izaiáš 41,4

„ Ja som to; ja som prvý a ja som i posledný.Veď moja ruka založila zem, a moja pravica rozpäla nebesia, len, čo som zavolal na ne, hneď sa postavily všetky dovedna.“ Izaiáš 48,12.13

More >

„JE ČAS MLČAŤ A ČAS HOVORIŤ.“ Kazateľ 3,7

Dnes je moderné veľa hovoriť, mlčanie však má svoj čas aj význam rovnako ako reč. Budem spolu s vami mlčať a počúvať Božie Slovo, čo hovorí o tejto téme.

More >

Spomienka na Stvoriteľa

Pre nás, ľudí vystresovanej generácie 21.storočia je životne dôležité pravidelne sa zastaviť a znovu nabrať životnú orientáciu. Náš vnútorný kompas potrebujeme znovu nasmerovať na svojho Stvoriteľa. Aby sme pochopili zmysel svojej existencie musíme sa vrátiť k svojmu pôvodu. Aby sme pochopili knihu o konci – Zjavenie, musíme sa vrátiť ku knihe na začiatku – Genesis.

More >

Buď pripavený – vždy pripravený

S úsmevom som si spomenul na tento oduševnený „výkrik“, čias nedávno minulých. Už od detstva (ako iskričky a pionieri) sme boli  i takýmto spôsobom, s plnou vážnosťou  povzbudzovaní k obrane predrahej socialistickej vlasti. Mali sme byť pripravení, teda bdieť, veď predsa  „nepriateľ( pre neskôr narodených – imperialistický, buržoázny, kapitalistický „zahnívajúci“ západ) nikdy nespí. Naši múdri strážcovia najspravodlivejšieho štátneho zriadenia (rozumej socialistického) nám  to systematicky pripomínali už od detstva. More >

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť…

Pred nedávnom som znova započul to známe: „Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť“. Pravdivosť tohto výroku ste si  už mnohokrát určite overili  aj vo svojom živote. Na základe skúseností sa usudzuje, že  na pomyselnej váhe vierohodnosti to čo vidíme  neporovnateľne (stokrát) prevyšuje to čo počujeme.

More >

Ako ten čas uteká…

Môj priateľ si pri spoločnom rozhovore povzdychol a poznamenal: „Ten čas ale uteká….“ Neviem ako vy, ale ja sa s týmto postrehom celkom stotožňujem. Znova som si uvedomil jeho „pravdivosť“, keď ďalší týždeň sa stratil na obzore. A zase je tu sobota.

More >

Posaď sa na poslednom mieste. /alebo „paradox rastu“/ ( Luk 14,10-11 )

Väčšina z ľudí si praje rásť – rásť čo do príjmu, mať väčší dom, väčšiu firmu, väčší zbor alebo misiu, vyššie   osobné postavenie.  Záleží na tom prečo rásť a ako? Lekárska veda tvrdí, že rast kvôli rastu samotnému je ,,filozofiou“ rakovinových buniek.  Existuje mnoho pohľadov, návodov, ako dosiahnuť úspech, rast.

More >

Aj život za teba položím…

„Veď sa už toľko nestrachuj, urobím to, prídem včas, nezabudnem, nájdem si čas, budem šetrnejší, zodpovednejší…“ Sľuby sa sľubujú… Poznáte to. Samozrejme, hovorím o našich  márnych, prehnaných, nerozumných, nesplnených, novoročných a ktovie akých  sľuboch či predsavzatiach.

More >