Dňa 27.1.2018 bol vo zbore Michalovce inštalovaný za účasti predstaviteľov Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa nový kazateľ pre zbory Michalovce a Blatné Remety, Stanislav Byrtus.

Začiatky jeho kazateľskej práce siahajú do roku 1991, kedy sa začala celomestská evanjelizácia v Košiciach pod vedením Tonyho Mavrakosa. V tom čase bol povolaný k spolupráci v Božom diele ako biblický pracovník spolu s kazateľom Júliusom Turcerom. Krátko na to v roku 1992 bol založený zbor Košice 2, kde za tento nový zbor prevzal spoluzodpovednosť.

Vplyv tejto evanjelizácie zasiahol po roku 1993 aj 70 km vzdialené mesto Rožňava a otvorili sa dvere evanjelia aj v tomto meste. Tam Stanislav Byrtus opäť spolupracoval Júliusom Turcerom a neskôr s Ferdinandom Vargom na rôznych prednáškach, pri osobnej evanjelizácii i pri príprave založenia zboru. Následne na to smerovalo jeho nové poverenie do Michaloviec a Blatných Remiet. Bolo to na jeseň v roku 1997. Krátko na to sa v Michalovciach s nadšenými členmi zboru začali prípravy na satelitnú evanjelizáciu NET 98. Mesto bolo „pozvané“ na tieto prednášky. Konali sa v Mestskom kultúrnom stredisku. Na ďalší rok (1999) sa použil tento Evanjelizačný projekt (NET 98) aj v meste Trebišov. S Božím vedením výsledkom toho a za spolupráce michalovských členov, bolo založenie novej skupiny v Trebišove. Bolo to 3. júna r. 2000. V tom čase Pán otvoril cestu aj do ďalšieho východoslovenského mesta Humenné, kde v spolupráci s vtedajším knižným evanjelistom Oliverom Popovičom mohli uskutočňovať evanjelizačnú prácu. Výsledkom toho bol od 10.januára 2004 začiatok pravidelných sobotných stretávaní (za účasti niektorých členov z michalovského zboru) v Humenskom hoteli Chemes. Byrtusove aktívne pôsobenie v oblasti Michaloviec a okolí sa skončilo v roku 2005 – 2006. V tom čase bol Stanislav Byrtus poverený najprv zastupovaním vtedajšieho kazateľa Ferdinanda Vargu vo zboroch Košice 1, Košice 2, Poproč a Čakanovce a neskôr prevzatím celkovej zodpovednosti za tieto zbory. V tomto období mal tiež možnosť pomáhať ako ordinovaný kazateľ mladším kazateľom ( Branislav Čambor, Oliver Popovič, Boris Kmec a Rastislav Lacika) odovzdávať im svoje skúsenosti. Jeho pôsobenie v Košiciach sa skončilo v roku 2015. Neskôr prevzal zodpovednosť za zbor Rankovce, kde pracuje dodnes.

Sme vďační za službu kazateľa Stanislava Byrtusa a službu jeho manželky Zlatice i za ich ochotu slúžiť v oboch našich zboroch na Zemplíne. Prajeme im Božie požehnanie a vedenie pre každý krok ich života i služby.