VÝMENA KAZATEĽOV

Vo zbore CASD Michalovce posledné tri roky pracoval brat Boris Kmec – absolvent TS CASD Praha. Zbor jemu i jeho manželke, ktorá ho podporovala v práci, poďakoval za jeho viacročnú službu. Slávnostné rozlúčkové stretnutie sa konalo dňa 16.7. 2016 v miestnom zbore. Brat Boris s manželkou sa presťahovali do Košíc. Ďakujeme im za obetavosť v službe a prajeme im hojnosť Božieho požehnania v ich ďalšom živote.