Nezaradené

Nový kazateľ Stanislav Byrtus

Dňa 27.1.2018 bol vo zbore Michalovce inštalovaný za účasti predstaviteľov Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa nový kazateľ pre zbory Michalovce a Blatné Remety, Stanislav Byrtus.

Začiatky jeho kazateľskej práce siahajú do roku 1991, kedy sa začala celomestská evanjelizácia v Košiciach pod vedením Tonyho Mavrakosa. V tom čase bol povolaný k spolupráci v Božom diele ako biblický pracovník spolu s kazateľom Júliusom Turcerom. Krátko na to v roku 1992 bol založený zbor Košice 2, kde za tento nový zbor prevzal spoluzodpovednosť.

Vplyv tejto evanjelizácie zasiahol po roku 1993 aj 70 km vzdialené mesto Rožňava a otvorili sa dvere evanjelia aj v tomto meste. Tam Stanislav Byrtus opäť spolupracoval Júliusom Turcerom a neskôr s Ferdinandom Vargom na rôznych prednáškach, pri osobnej evanjelizácii i pri príprave založenia zboru. Následne na to smerovalo jeho nové poverenie do Michaloviec a Blatných Remiet. Bolo to na jeseň v roku 1997. Krátko na to sa v Michalovciach s nadšenými členmi zboru začali prípravy na satelitnú evanjelizáciu NET 98. Mesto bolo „pozvané“ na tieto prednášky. Konali sa v Mestskom kultúrnom stredisku. Na ďalší rok (1999) sa použil tento Evanjelizačný projekt (NET 98) aj v meste Trebišov. S Božím vedením výsledkom toho a za spolupráce michalovských členov, bolo založenie novej skupiny v Trebišove. Bolo to 3. júna r. 2000. V tom čase Pán otvoril cestu aj do ďalšieho východoslovenského mesta Humenné, kde v spolupráci s vtedajším knižným evanjelistom Oliverom Popovičom mohli uskutočňovať evanjelizačnú prácu. Výsledkom toho bol od 10.januára 2004 začiatok pravidelných sobotných stretávaní (za účasti niektorých členov z michalovského zboru) v Humenskom hoteli Chemes. Byrtusove aktívne pôsobenie v oblasti Michaloviec a okolí sa skončilo v roku 2005 – 2006. V tom čase bol Stanislav Byrtus poverený najprv zastupovaním vtedajšieho kazateľa Ferdinanda Vargu vo zboroch Košice 1, Košice 2, Poproč a Čakanovce a neskôr prevzatím celkovej zodpovednosti za tieto zbory. V tomto období mal tiež možnosť pomáhať ako ordinovaný kazateľ mladším kazateľom ( Branislav Čambor, Oliver Popovič, Boris Kmec a Rastislav Lacika) odovzdávať im svoje skúsenosti. Jeho pôsobenie v Košiciach sa skončilo v roku 2015. Neskôr prevzal zodpovednosť za zbor Rankovce, kde pracuje dodnes.

Sme vďační za službu kazateľa Stanislava Byrtusa a službu jeho manželky Zlatice i za ich ochotu slúžiť v oboch našich zboroch na Zemplíne. Prajeme im Božie požehnanie a vedenie pre každý krok ich života i služby.

Cítite sa preťažení?

Osem krokov, ktoré vás môžu preniesť z chaosu do pokoja

Naša kultúra nás zahlcuje – dokonca aj predstavou, že mať preplnený diár je „IN“ a mať voľno je zlé. Zvyšuje sa pracovné tempo, tlak na výkonnosť. Množstvo ďalších úloh si v osobnom živote vytvárame sami porovnávaním sa s druhými a pod vplyvom dojmov, ktoré si prinášame z obrazoviek či monitorov. Pocity prepracovania, únavy a napätia sú dnes všeobecné. Neboli sme však stvorení k horúčkovitému životu a k vyčerpaniu, potrebujeme stav pokoja.

Ako často odpovedáte na otázky svojich priateľov: „Nemám čas“? A ako často takto odpovedáte aj na otázky svojich detí? A čo starí rodičia a chorí ľudia okolo vás? Ale aj prejavovanie starostlivosti môže človeka dostať do strhujúceho kolotoča. Nech už z akýchkoľvek dôvodov chýba relaxácia a oddych, trpí telo, myseľ, vzťahy a následky sú aj v duchovnej oblasti. V stave chronického stresu a napätia sa objavujú bolesti hlavy, poruchy chuti k jedlu a poruchy spánku, ochorenia zažívacieho traktu, zvýšená zraniteľnosť i psychiatrické ochorenia. Pocit preťaženia sa môže prejavovať aj ako napätie v citovej oblasti (úzkostlivosť, depresia, podráždenosť, hnevlivosť), v myslení (starosti, prevaľovanie myšlienok, pochybnosti, beznádej a bezmocnosť, vina) a v zmenách správania (krík, panika, puntičkárstvo).

Aké zmeny môžeme urobiť, aby sme mali väčšiu radosť zo života, žili kvalitnejšie a neboli len vláčení prúdom a okolnosťami?

1. Vyhodnoť svoj vzťah k práci a oddychu

Pracovať dlho bez primeraných prestávok nie je najlepšie – zvykni si robiť pauzy po 30, 45 a 60 minútach, a to bez akýchkoľvek pocitov viny. Vykonávanie viacerých úloh súčasne znižuje produktivitu o 40 %.

2. Nájdi si čas pre seba

Neprechádzaj z jednej akcie do druhej, ale ponechaj si čas pro chvíle uvoľnenia a robenia toho, čo ťa teší. Pozor na čas premárnený pri TV, PC, mobile…

3. Prispôsob svoje nároky na domácnosť

Nemusí byť všetko perfektné, štandardy „ideálnej matky“ sú nedosiahnuteľné. Čas na vzťahy je dôležitejší než čas upratovania. Pamätaj na pravidlo 80/20 – efektívne prevedenie 20 % práce vydá za neefektívny zbytok.

4. Rozvíjaj priateľstvo s tými, ktorí rovnako ako ty nechcú preťažovať samých seba a svoje deti a nesnažia sa byť vo všetkom perfektní

Nájdi tých, ktorí sa tiež snažia žiť pekne a s rovnováhou v práci, pri odpočinku i hrách.

5. Predtým, ako niečo sľúbiš, uvažuj

Pokiaľ už máš svoj diár plný, nie je dobré pridávať ďalšiu akciu. Tvoje ÁNO niečomu znamená NIE niečomu inému, a tak odpadávajú často tie najdôležitejšie prvky života – odpočinok, cvičenie, spánok, modlitba, čas pre najbližších.

6. Mysli na svojich blízkych

Oddeľ  si čas na spoločné aktivity a udalosti v rodine, zdieľanie spomienok, spoločne strávené chvíle. Partner/ka a deti sú prioritou, láskavé vzťahy je nutné budovať.

7. Uprav svoje myslenie

Namiesto: „To je hrozné, nikdy to nedokážem“ si povedz: „Je to nepríjemné, ale zvládnem to“. A keď si vyčerpaný/á, povedz si: „Som Božie dieťa a mám svoju cenu.“ A maj sa rád/rada.

8. Ži v prítomnosti

Prílišná sústredenosť na minulosť alebo budúcnosť nás okráda o radosť z prítomnosti. Môžeš uvažovať nad tým, čo príde, alebo premýšľať o minulosti, ale nauč sa sústrediť na to, čo robíš práve teraz. Brať prítomnú chvíľu bez výčitiek, čo by si ešte mal/a alebo máš urobiť, znižuje pocity stresu.

A ako je možné sa ľahko a rýchlo uvoľniť?

  • Výskumy uvádzajú, že počúvať 30 minút klasickú hudbu (Beethoven, Mozart, Bach…) má podobný efekt ako jedna tableta Diazepamu.
  • Svieža mätová vôňa v priestore pomáha znižovať úzkosť a únavu.
  • Pamätaj na dych – hlboké dýchanie upokojuje stres tela počas pár minút. Hlboký nádych (na 4 doby) a hlboký výdych (tiež na 4, nosom) znižuje srdečný tep i krvný tlak.
  • Využi pohyb – dokonca len desaťminútová chôdza môže pomôcť zvýšiť energiu, znížiť únavu a upokojiť myslenie.
  • Vypni správy – i keď je dôležité mať informácie o aktuálnych udalostiach, je preukázané, že správy o dramatických udalostiach zvyšujú hladinu stresu, a dokonca môžu spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu.

Len samé dobré správy Vám praje lekárka Jana Krynská

(Pripravené podľa zahraničných materiálov.)