Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.


Adresa zboru: Hviezdoslavova 20,  066 01 Michalovce

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:00 – 10:15 – biblické štúdium – sobotná škola

10:30 – 11:30 – bohoslužba – kázeň

13:00 – 14:00 – bohoslužba – program

Modlitebné stretnutia – každú stredu o 18:00


Kazateľ: Stanislav BYRTUS

e-mail: sbyrtus@gmail.com

mobil: +421 905 818 843

 


KDE NÁS NÁJDETE V MICHALOVCIACH?

GPS súradnice: 48.761261; 21.910197