Program pobožností pre zbory Michalovce a Blatné Remety

Program na 3. štvrťrok 2022_MI_BL_Rankovce v PDF