Program pobožností pre zbory Michalovce a Blatné Remety

MI, Bl.R.HU 4.Q 2020 pdf

__________________________________________________________________________________________________

MICHALOVCE , BLATNÉ REMETY
BOHOSLUŽBY DOPOLUDNIA:

9:00 – 10:15  ŠTÚDIUM BIBLIE / SOBOTNÁ ŠKOLA

10:30 -11:30  KÁZEŇ Z BOŽIEHO SLOVA

BOHOSLUŽBY ODPOLUDNIA:        

MICHALOVCE:         13:00 – 14:00  KÁZEŇ / MLÁDEŽ / PROGRAM

BLATNÉ REMETY:   12:30 – 13:30  KÁZEŇ / PROGRAM

Modlitebné stretnutia – každú stredu o 18:00

____________________________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Stanislav BYRTUS

e-mail: sbyrtus@gmail.com

mobil: +421 905 818 843


KDE NÁS NÁJDETE V MICHALOVCIACH?

Adresa zboru: Hviezdoslavova 20,  066 01 Michalovce

GPS súradnice: 48.761261; 21.910197