„Keď Boh stvoril človeka, učinil ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril; keď ich požehnal, v deň ich stvorenia dal im meno Človek.“ 1. Mojžišova 5,1.2

„Odpovedal: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek  nerozlučuj!“                   Matúš 19,4-6

„Lebo tvojím manželom je tvoj učiniteľ; Hospodin Zástupov je jeho meno, a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov, bude sa volať Bohom celej zeme.“ Izaiáš 54,5

NEUTEŠENÝ STAV DNEŠNÝCH MANŽELSTIEV

Väčšina z nás, ktorí  žijeme v manželstve, pociťuje vyčerpanie z rýchleho životného tempa, zo všetkých povinností v rodine, práci, cirkvi, spoločnosti. Iní manželia prežívajú nudu, z pôvodného láskyplného vzťahu, zostala len akási náhrada – suchého, formálneho vzťahu a života dvoch  ľudí vedľa seba. Niektoré manželstvá zažívajú tragédie ako je nevera, zneužívanie alebo rozvod.

Vo väčšine manželstiev to vyzerá akoby manželia boli dostihové kone, ktoré sa ženú stihnúť všetky povinnosti do takej miery, že sa stihnú sotva pozdraviť. Nepáči sa nám, že medzi nami narastá vzdialenosť, ale trpíme ju ako nutnú nevyhnutnosť dnešnej uponáhľanej doby.

Nadejame sa, že sa nám podarí zaplátať pomalú stratu vášne a cieľa občasnou spoločnou večerou v reštaurácií, alebo voľným víkendom, či letnou dovolenkou. Akosi dúfame, že nám azda zajtra život umožní robiť to, na čo nám dnes neostáva čas. Pre mnohých z nás však nádej na zajtrajšok pomaly vyprchá a základ nášho vzťahu sa postupne rozpadáva.

Niektorí partneri sa cítia osamelí, znudení, prázdni, nahnevaní, ustráchaní alebo zmätení. Možno sa navonok tvária, že vedia čo s tým a ako na to, ale zdanie často klame – hlavne v manželstve. Čo s tým ?

RASTIE ALEBO UPADÁ NAŠE MANŽELSTVO ?              

  BOJ ALEBO REZIGNÁCIA ?

Naše manželstvá môžu  rásť. Je možné uniknúť kruhu dostihových závodov i kruhu nudy a prázdnoty, hnevu a strachu, nepôjde to však bez úprimného prehodnotenia nášho manželského  či rodinného vzťahu. V každom srdci nie je čosi v poriadku – veď sme hriešnici. Keď sa dvaja hriešnici spoja spolu v manželstve, vždy bude niečo v srdciach i v manželstvách čosi škrípať.

Nemusíme to vzdávať. Máme na výber. Nie je jedinou cestou v manželstve zmieriť sa s tým, čo je nesprávne (čo nám nefunguje) a vedie k vzájomnému opovrhnutiu, odstupu, či naivite. Môžeme sa naučiť v našom manželskom vzťahu bojovať s Bohom dobrý boj viery: odovzdávať sa Mu, úprimne hľadať v Jeho Slove, žiadať, klopať a zostať v tom vytrvalí.

V niektorých chvíľach – niekedy až príliš často – si manželstvo vyžaduje skutočný zápas, ak máme v boji života zvíťaziť. Dôležité je, za koho považujeme svojho partnera? Za dezertéra a pacifistu, ktorý nevie v živote zabojovať? Alebo ešte horšie za nepriateľa, proti ktorému denne zápasíme?

Náš partner je v prvom rade náš spojenec, je na našej strane v manželstve, náš spolubojovník (čo sa týka života rodiny).

BOŽÍ PLÁN PRE MANŽELSTVO

Boží plán pre manželov je, aby boli spojencami: dôvernými priateľmi, milencami, bojovníkmi v duchovnom boji proti silám Zlého. Silu, oporu a odvahu bojovať nám má dodávať človek, ktorý je nám najbližšie a verne stojí v bitkách po našom boku – naša spriaznená duša. Manžel a manželka sú dôvernými spojencami.

Manželstvo nie je len prostriedkom na prehlušenie samoty, či zachovanie rodu. Manželstvo je v prvom rade odrazom Božieho vzťahu s človekom. Každé manželstvo má byť obrazom Božieho charakteru: jeho dokonalého vzťahu so samým sebou – vzťahu medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým – a jeho vzťahu so svojím ľudom.

Biblia je príbeh lásky, v ktorom je ukotvený príbeh nášho pozemského života. Je rámom obrazu nášho manželstva. Aký je teda príbeh Biblie ? Je to ľúbostný príbeh, ktorý odhaľuje dôverný vzťah medzi Bohom a jeho ľudom.

Manželstvo medzi Bohom a ľuďmi sa začína  ľúbostným dobrodružstvom, prejde tragickou skutočnosťou rozvodu a skončí sa svadbou. Biblický príbeh nám približuje srdce nášho Nebeského manžela, odhaľuje naše duchovné cudzoložstvo a dvorí sa nám činmi Ženíchovej vytrvalej lásky.

AKO ÍSŤ S BOHOM VPRED V NAŠOM MANŽELSTVE ?

Hoci Biblia nie je príručkou úspešného manželstva, podáva nám príbeh o tom, čo Boh pre naše manželstvá zamýšľal a čo sa pokazilo. Zároveň nám ukazuje, ako obnoviť stratené dôverné vzťahy a pretvárať naše manželstvá.

Ak sme ochotní venovať svoj čas a úsilie štúdiu manželstva, Boh začne pretvárať naše srdcia a po dňoch prázdnoty môžeme opäť zažívať naplnenie života po Božom boku. Zápas o zlepšenie vzťahu s partnerom bude mať dopad na celú našu rodinu a poskytne základ vďaka ktorému budeme schopní pretvárať svet dobrou zvesťou evanjelia.

10. oblastí manželského života  a čo k nim hovorí Biblia (príklady) ? Hľadajte a modlite sa o Ducha svätého, jeho vedenie a múdrosť tak žiť.

Základný princíp (obsiahnutý v každej oblasti) hľadieť na Ježiša Krista.

1. Láska – hovorí Príslovia 16,24, objavuje Lukáš 6,38, slúži Marek 10,45

2. Spolupatričnosť-  vyhradí si čas Pieseň 2,10,  je hravá Príslovia 17,22

3. Uznanie – nekritizuje Rimanom 14,10.13, si ctí Rimanom 12,10

4. Záväzok – vedie k disciplíne v mysli, reči … Matúš 5,27.28, Žalm 19,15

5. Komunikácia – počúva Jakub 1,19,rozhoduje čo/ako povie Príslovia 18,22

6. Riešenie konfliktov-neujde, chce riešiť Efezanom 4,26.27,Príslovia 29,11

7.Odpustenie – uzdravuje, oslobodzuje Efezanom 4,31.32, Kolosanom 3,13

8. Emocionálna blízkosť- je úprimná, sa vcíti Efez 4,25, Kolosanom 3,12

9. Fyzická blízkosť – hladí, objíma,je romantická Pieseň 2,6, Prísl 5,15-18

10. Duchovný život – je požehnanie, rastie Jeremiáš 29,13, Matúš 18,20.

/ Spracované a upravené  podľa kníh: Dôverní spojenci, Dan B. ALLENDER, Tremper LONGMAN III., Manželské rozhovory, Bobbie a Myron YAGEL./