Tisíce kresťanov sú sklamaní, pretože sa nestalo to, čo sa im prorokovalo z neba. Mnoho ľudí je dnes aktívnych, ale bez opravdivej hĺbky. Tieto slová nepatria zborových aktivitám a väčším či menším misijným výjazdom, ak vychádzajú z Boha. Ale nasledujúce poznanie je desivé: „Najlepším maskovaným útekom pred skutočnou Božou požiadavkou je „služba“ pre Boha, ktorú si človek vybral sám.“ More >